JB 1994/320, CRvB 18-10-1994, , VV 1994/115, ABW 1994/446

Inhoudsindicatie

Ongemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening.

Samenvatting

Samenvatting

Ofschoon het verzoek om schorsing een motivering ontbeert wordt er op basis van een bij het verzoek gevoegde ambtelijke nota vanuit gegaan, dat verzoeker kennelijk schorsing verzoekt teneinde te voorkomen dat aan belanghebbende een uitkering dient te worden verstrekt terwijl de rechtmatigheid daarvan niet vaststaat.

Uitspraak

Uitspraak

I. Inleiding

Verzoeker heeft bij schrijven van 19 augustus 1994 beroep ingesteld tegen het besluit van gedaagde van 16 maart 1994, verzonden 25 juli 1994, waarbij het ingevolge artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht