JB 1994/332, Rechtbank Maastricht 11-10-1994, , 94/2303 BESLU VV VRS

Inhoudsindicatie

Verzoek om tijdelijke afsluiting gedeelte oostelijke rijbaan N 281, Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.

Samenvatting

Samenvatting

De president gaat er voorshands van uit dat het verzoek van 23 september 1994 tot afsluiting van de stadsautoweg een verzoek aan verweerder betreft tot het nemen van een verkeersbesluit als bedoeld in de paragrafen 5 en 6 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het nemen van een dergelijk verkeersbesluit is gebonden aan stringente voorwaarden met betrekking tot het horen c.q. overleggen met wegbeheerders, …

Verder lezen
Terug naar overzicht