JB 1994/343, CRvB 03-11-1994, , AW 1994/33

Inhoudsindicatie

Toepasselijk procesrecht, Zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel.

Samenvatting

Samenvatting

Op het onderhavige hoger beroep, dat is ingesteld na 31 december 1993 moet, voor zover de Beroepswet niet anders aangeeft, hoofdstuk 8 van de Awb worden toegepast. Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen besluiten die voor 1 januari 1994 zijn bekendgemaakt, onderscheidenlijk hoger beroep in te stellen tegen uitspraken die voor 1 januari 1994 zijn gedaan, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor dat tijdstip. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht