JB 1994/52, CRvB 03-02-1994, , AW 1992/1540

Inhoudsindicatie

Gedektverklaring nietigheid, Proceskostenveroordeling in beide instanties, Betaling proceskosten i.g.v, toevoeging.

Samenvatting

Samenvatting

Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat het bestreden besluit (ontslag op grond van onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf) niet in stand kan blijven wegens ontoereikende belangenafweging.

De Raad acht voldoende redenen van algemeen belang aanwezig om met toepassing van art. 48 van de voormalige Ambtenarenwet 1929 de nietigverklaring van het bestreden besluit voor gedekt te verklaren met ingang van de datum waarop belanghebbende…

Verder lezen
Terug naar overzicht