JB 1994/53, CRvB 18-02-1994, , VV 1994/3-ABW 1994/12

Inhoudsindicatie

Doorzending beroepschrift, Geen aanleiding het verzoek om een voorlopige voorziening in te willigen, Niet gebleken van een noodsituatie.

Samenvatting

Samenvatting

Het beroepschrift tegen het besluit van de voorzitter van Gedeputeerde Staten waarbij het verzoek om toepassing van art. 45 ABW is afgewezen, is onder toepassing van art. 6:15 Awb doorgezonden aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten, teneinde dit als bezwaarschrift in behandeling te nemen. Het verzoek om toepassing van art. 8:81 wordt afgewezen. Verzoeker zou duidelijk betrokken zijn bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht