JB 1995/111, Rechtbank Maastricht 24-02-1995, , 95/279 VEROR VV KLR

Inhoudsindicatie

Belangenafweging, Specialiteitsbeginsel, Overgangsrecht bestemmingsplan.

Samenvatting

Samenvatting

Exploitatievergunning ten behoeve van cafébedrijf. Door de gemachtigde van verzoeker is tegen het bestreden besluit aangevoerd dat de aan de orde zijnde vergunning niet had mogen worden verleend voor dat deel van het gebouw waarin het cafébedrijf zal worden uitgeoefend waarop ingevolge de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Meers' horeca-activiteiten niet zijn toegestaan. (...) Dit planologisch aspect kan echter volgens het -voorlopig- oordeel van de president geen rol spelen bij zijn -eveneens voorlopig…

Verder lezen
Terug naar overzicht