JB 1995/163, CRvB 09-05-1995, , ABW 1994/309

Inhoudsindicatie

Griffierecht, Toegang tot rechter.

Samenvatting

Samenvatting

Van het recht van ƒ50,= dat een belanghebbende ingevolge artikel 17 van de Beroepswet juncto artikel 8:41, derde lid, onder a ten eerste, van de Awb dient te betalen kan niet worden gezegd dat het de toegang tot de rechter wezenlijk belemmert.

Uitspraak

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Opposant heeft beroep bij de Raad ingesteld tegen een besluit van geopposeerde van 23 maart 1994.

Bij uitspraak van 15 november 1994…

Verder lezen
Terug naar overzicht