JB 1995/209, Rechtbank Maastricht 31-01-1995, , AWB 94/1828

Inhoudsindicatie

Besluit.

Samenvatting

Samenvatting

Het besluit van de hoofdofficier van justitie een op eiser betrekking hebbend, door de rijksrecherche opgesteld rapport, ter informatie aan de minister van Binnenlandse Zaken te verstrekken is een besluit in de zin van art 1:3 lid 1 Awb. Door het op deze wijze bekend worden van gegevens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen voor eiser rechtsgevolgen ontstaan, hetgeen -zo is ter zitting gebleken- inmiddels ook is geschied. Wet openbaarheid van bestuur van toepassing.

Uitspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht