JB 1995/283, Rechtbank Maastricht 26-09-1995, , 94/2786 GEMWT Z KLR, 94/3180 GEMWT

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang en bestuurscompensatie, Belangenafwegingsplicht, Onzorgvuldige voorbereiding, Gedoogverklaring en voorwaarden, Heroverweging, Evenredigheidsbeginsel.

Samenvatting

Samenvatting

Bestuursdwangaanschrijving strekkende tot verwijdering van twee zonder bouwvergunning opgerichte paardestallen. Gegrondverklaring bezwaren direct-belanghebbende. Beroep derde-belanghebbenden tegen heroverwegingsbesluit. Vast staat dat verweerder ingevolge artikel 7:11, eerste lid verplicht was tot een volledige heroverweging van het aanschrijvingsbesluit. Daarbij lag het voor verweerder in de rede rekening te houden met de overwegingen in de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van…

Verder lezen
Terug naar overzicht