JB 1995/285, Rechtbank Maastricht 24-10-1995, , AWB 95/815 WW

Inhoudsindicatie

Horen in bezwaar, Gedektverklaring van de vernietiging, Proces-verbaal van de zitting (in beroep) wordt aangemerkt als bezwaarschrift om proceseconomische redenen.

Samenvatting

Samenvatting

De rechtbank is van oordeel dat verweerder (...) een onjuiste toepassing aan artikel 7:3, aanhef en onder a, van de Awb heeft gegeven. De rechtbank merkt in dit verband op dat, zoals nog onlangs door de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 11 april 1994 (gepubliceerd in JB 1995/125) …

Verder lezen
Terug naar overzicht