JB 1995/43, CRvB 21-12-1994, , VV 1994/162, AW 1994/615

Inhoudsindicatie

Kortsluiting, Tijdsduur voorlopige voorziening, Hoger beroep en voorlopige voorziening, Besluit, Reorganisatieproces.

Samenvatting

Samenvatting

President rechtbank doet onmiddellijk uitspraak in de hoofdzaak en geeft voorlopige voorziening zonder tijdsduur. Hoger beroep en verzoek om voorlopige voorziening.

Aangezien de in eerste aanleg gegeven voorlopige voorziening zich in de tijd niet verder behoort uit te strekken dan de arm van de eerste rechter lang is, vervalt de voorlopige voorziening zodra de rechtbank uitspraak heeft gedaan. De werking van de voorlopige voorziening kan worden verlengd tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht