JB 1996/100, Rechtbank Leeuwarden 08-02-1996, , 94/1672 WRO 44

Inhoudsindicatie

Vooringenomenheid, Adviescommissie bezwaar- en beroepschriften, Zorgvuldigheid.

Samenvatting

Samenvatting

Een adviescommissie ex art. 7:13 is een bestuursorgaan. De voorzitter van zo'n commissie maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan waaraan de commissie advies dient uit te brengen. De voorzitter dient ten opzichte van dat bestuursorgaan een onafhankelijke positie in te nemen. De rechtbank is van oordeel dat de voorzitter, als voormalig lid van verweerder, een dusdanige betrokkenheid bij het primaire…

Verder lezen
Terug naar overzicht