JB 1996/106, Rechtbank Maastricht 28-02-1996, , 94/1489 WW 50 Z KLR

Inhoudsindicatie

Niet ingevolge art. 3:41 Awb bekendgemaakt besluit, Niet inwerkinggetreden besluit ex art. 3:40 Awb is besluit ex art. 1:3 Awb, Onbevoegdheid verweerder om een besluit te nemen zonder intrekking eerder besluit.

Samenvatting

Samenvatting

Eiser heeft beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder d.d. 4 mei 1994, waarbij zijn bezwaarschrift tegen de afgifte van een bouwvergunning ongegrond is verklaard en de (aan vergunninghouder verleende) bouwvergunning in stand is gelaten. De rechtbank oordeelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht