JB 1996/133, Rechtbank Maastricht 26-04-1996, , 95/1951 BESLU Z SCC

Inhoudsindicatie

Besluit, Gebonden bevoegdheid ROA-verstrekking, Rechtshandeling naar burgerlijk recht.

Samenvatting

Samenvatting

Verweer bestuursorgaan dat in casu geen sprake kan zijn van een besluit, omdat het niet beschikt over beslisruimte verworpen, reeds op grond van het feit dat art. 15 lid 3 aanhef en onder c ROA, niet is aan te merken als een algemeen verbindend voorschrift. Meer in het algemeen merkt de Rechtbank op dat het feit dat een algemeen verbindend voorschrift imperatief is geformuleerd bepaald niet meebrengt dat een ter…

Verder lezen
Terug naar overzicht