JB 1996/180, Rechtbank Leeuwarden 10-05-1996, , 96/470 WRO19, 96/482 WRO19, 96/500 WRO19

Inhoudsindicatie

Vrijstelling van bestemmingsplan, Verklaring van geen bezwaar, Toetsing aan oud beleid, Verantwoordelijkheid voor ontwikkeling nieuw beleid, Motivering.

Samenvatting

Samenvatting

Gebruik van de vrijstellingsprocedure is slechts passend indien daarvoor voldoende dringende redenen aanwezig zijn en daaraan geen overwegende bezwaren zijn verbonden. Naarmate de ingreep in de bestaande situatie ernstiger is, dienen zwaardere eisen te worden gesteld aan de toepassing van de vrijstellingsprocedure. De president heeft zich ernstig de vraag gesteld of het belang van het afhandelen van het lopende initiatief zwaarder mag wegen dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht