JB 1996/181, Rechtbank Leeuwarden 20-05-1996, , AWB 96/437 Beslu

Inhoudsindicatie

Locatiebesluiten proefboringen, Spoedeisend belang, Milieu-effectrapportage, Voorzorgbeginsel, Zorgvuldigheid, Motivering.

Samenvatting

Samenvatting

De bestreden besluiten betreffen onder voorschriften verleende goedkeuringsbesluiten, gebaseerd op de concessies op grond waarvan de NAM het recht heeft in bepaalde gebieden olie en aardgas op te sporen en te winnen. Aan de verplichting om een Milieu-effectrapport (MER) op te stellen en in procedure te brengen is uitvoering gegeven. Gesteld noch gebleken is dat het MER niet voldoet aan wettelijke procedurevoorschriften. Evenmin is gebleken…

Verder lezen
Terug naar overzicht