JB 1996/182, Rechtbank Leeuwarden 22-05-1996, , 96/378 Wet

Inhoudsindicatie

'Kunstaankoopregeling', Toetsing deskundigenadvies en bestreden besluit, Zorgvuldige besluitvorming.

Samenvatting

Samenvatting

Kern van de zaak is de vraag of het deskundigenadvies van de door de Mondriaan Stichting benoemde ad hoc adviescommissie op onjuiste of onvolledige gronden berust, dan wel anderszins op onvolledige wijze tot stand is gekomen. In dit kader zijn aan de orde gesteld: de samenstelling van de adviescommissie, de eventuele schending van de art. 3:2 en 4:7 Awb en de tijdsdruk waaronder de besluitvorming moest plaatsvinden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht