JB 1996/196, Rechtbank Maastricht 14-08-1996, , 94/2319 WRO19 Z KLR

Inhoudsindicatie

Specialiteitsbeginsel, Belangen van derden, Bekendmaking beleid, Gelijkheidsbeginsel, Vertrouwensbeginsel.

Samenvatting

Samenvatting

Weigering binnenplanse vrijstelling ten behoeve van de verbouw van een schuur tot woning. Volgens verweerder zou de te realiseren woning een potentieel gevaar vormen voor de bedrijfsvoering van een in de directe nabijheid gelegen agrarisch bedrijf. Subsidiair stelt verweerder zich op het standpunt dat het woonmilieu van de te realiseren woning nadelig zou kunnen worden beïnvloed door voornoemd bedrijf. In beroep heeft eiser zich op het standpunt gesteld dat verweerder geen andere…

Verder lezen
Terug naar overzicht