JB 1996/205, Rechtbank Maastricht 09-05-1996, , 96/258 WET Z LEJ

Inhoudsindicatie

Motivering, Hoorplicht.

Samenvatting

Samenvatting

Nu de onderwerpelijke materie blijkens het verhandelde ter zitting noch voor eiser, noch voor verweerders gemachtigde en noch voor de rechtbank begrijpelijk is geworden dient reeds mede daarom het bestreden beroep als strijdig met het motiveringsbeginsel te worden vernietigd. Het is de rechtbank opgevallen, dat nogal wat bezwaarden afkomstig vanuit het arrondissement Maastricht afzien van de mogelijkheid om te worden gehoord in Den Haag. De rechtbank vraagt zich af of de werkwijze van verweerder er niet feitelijk op neerkomt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht