JB 1996/210, Rechtbank Maastricht 08-08-1996, , 96/2038 GEMWT VV KLR

Inhoudsindicatie

Gemachtigde, Redelijke beslistermijn, Inhoud voorlopige voorziening.

Samenvatting

Samenvatting

Gelet op de voorgeschiedenis die tot het verzoek om toepassing van bestuursdwang heeft geleid acht de president het voldoende aannemelijk (dat dit verzoek alsmede het bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing dienaangaande door gemachtigde kennelijk mede namens verzoekers is ingediend en niet slechts als een persoonlijk verzoek moet worden beschouwd. Gelet op de bewoordingen van art. 4:13 Awb kan niet worden volgehouden dat bij het ontbreken van een wettelijke termijn waarbinnen op een aanvraag…

Verder lezen
Terug naar overzicht