JB 1996/211, Rechtbank Maastricht 19-08-1996, , 96/1024 WW 44 V KLR, 96/2063 WW 44 VV KLR

Inhoudsindicatie

Vooringenomenheid, Zorgvuldigheid, Passeren van vormfouten, Onmiddellijk voorzien in de hoofdzaak.

Samenvatting

Samenvatting

Alhoewel het er voor moet worden gehouden dat het horen overeenkomstig de vereisten van art. 7:5 Awb is geschied, is de president van oordeel dat in het onderhavige geval met de advisering door de hoor- en adviescommissie, in de samenstelling onvoldoende recht is gedaan aan art. 2:4, lid 1 Awb, waarin is bepaald dat het bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid dient te vervullen…

Verder lezen
Terug naar overzicht