JB 1996/267, Rechtbank Leeuwarden 01-11-1996, , AWB 95/592 AAWAO

Inhoudsindicatie

Buiten toepassing laten, Gelijkheidsbeginsel, Rechtszekerheidsbeginsel.

Samenvatting

Samenvatting

Nu onverkorte toepassing van art. 5 lid 2 Schattingsbesluit met zich zou brengen dat in dit geval een aanmerkelijke inbreuk gemaakt wordt op het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel, acht de rechtbank het aangewezen dit artikel hier buiten toepassing te laten tot 1 april 1995, de latere datum als bedoeld in art. XVI lid 3 Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Uitspraak

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij brief van 7 maart 1995 heeft verweerder eiser mededeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht