JB 1996/30, Rechtbank Maastricht 08-12-1995, , 95/2539 GEMWT VV PER

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Schorsing telefonische mededeling wethouder, Connexiteitsvereiste, Hardheidsclausule Huisvestingswet.

Samenvatting

Samenvatting

Telefonische mededeling wethouder dat (wederom) bestuursdwang zal worden toegepast. Besluit? Hoewel gelet op het vorenstaande twijfel zou kunnen bestaan of de telefonische mededeling van de wethouder op 19 oktober 1995 voldoet aan de voorwaarden om een besluit in de zin van art. 1:3 van de Awb te kunnen aannemen, meent de president vooralsnog van de aanwezigheid van een zodanig besluit te moeten uitgaan. (...) De president is van…

Verder lezen
Terug naar overzicht