JB 1996/31, Rechtbank Maastricht 02-01-1996, , 95/156 A W Z ESA

Inhoudsindicatie

Oneervol ontslag burgemeester, Gedragingen die de goede uitoefening of het aanzien van het ambt schaden of kunnen schaden, Niet in aanmerking komen voor enige financiële regeling.

Samenvatting

Samenvatting

Van een openbaar bestuurder mag een zeer hoge mate van integriteit worden verwacht en iedere schijn van het tegendeel dient door een dergelijke functionaris te worden voorkomen. Eiser heeft evenwel met betrekking tot zijn declaratiegedrag, het niet melden van nevenfuncties aan de raad,

de wijze van vastlegging van het drietal collegebesluiten en de geldlening niet aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht