JB 1996/35, CRvB 21-12-1995, , 95/6933 ABW, 95/6943 ABW

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Versnelde behandeling, Kortsluiting, Zelf voorzien, Schadevergoeding, Heropening onderzoek.

Samenvatting

Samenvatting

Door het bestreden besluit genomen ter uitvoering van een uitspraak van de CRvB wordt verzoeker in een aanmerkelijk nadeliger positie gebracht dan wanneer geen beroep zou zijn ingesteld. Volgens constante jurisprudentie van de Raad is een dergelijke handelwijze in beginsel in strijd met het rechtszekerheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel. Bij de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de Raad zijn de in die uitspraak gestelde grenzen niet in acht genomen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht