JB 1996/94, Rechtbank Leeuwarden 22-12-1995, , AWB 95/1812 AAWAO R03G16, AWB 95/1813 AAWAO R03G16

Inhoudsindicatie

Voldoende spoedeisend belang, Extra zorgvuldigheidseisen bij zwaarwegende belangen.

Samenvatting

Samenvatting

Verzoeker is het niet eens met de besluiten van verweerder tot toekenning van een WAO-uitkering en herbeoordeling. Verzoeker wil dat een voorziening wordt getroffen, waarin met name bepaald wordt dat verzoeker in staat moet worden gesteld zijn eigen werkzaamheden te verrichten althans dat verzoeker zijn werkzaamheden op korte termijn kan hervatten. De president is van mening dat er sprake is van een spoedeisend belang en dat het gezien de omstandigheden van het geval…

Verder lezen
Terug naar overzicht