JB 1997/128, Rechtbank Leeuwarden 28-04-1997, , 97/366 t/m 369 WET, 97/493 t/m 496 WET

Inhoudsindicatie

Zorgvuldigheid, Motivering, Belanghebbende, (Aanvulling) beroepsgronden.

Samenvatting

Samenvatting

Verzoekers en verzoeker hebben zich tot de president van de rechtbank gewend met het verzoek een viertal besluiten (op bezwaarschrift) met betrekking tot proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone te schorsen. Na aangegeven te hebben dat verzoekers en verzoeker belanghebbend zijn alsmede een spoedeisend belang hebben, overweegt de president dat aan de formele vereisten voor het verlenen van de besluiten is voldaan. Verweerders stellingname dat in de beroepsprocedure geen gronden aan de orde…

Verder lezen
Terug naar overzicht