JB 1997/206, Rechtbank Maastricht 03-07-1997, , 97/1299 VEROR VV DAL

Inhoudsindicatie

Bewegingsvrijheid, Vrije arbeidskeuze, Tippelzone, Proportionaliteit.

Samenvatting

Samenvatting

Sluiting van de door B en W van Heerlen aangewezen tippelzone door intrekking van de aanwijzing van de officiële straatprostitutielocatie. Er moet van worden uitgegaan dat bij een tippelverbod als door die intrekking aan de orde het recht op bewegingsvrijheid in het geding is. De president is niet tot de overtuiging kunnen geraken dat het (totale) verbod niet verder strekt dan in een democratische samenleving nodig is ter bescherming van de openbare orde en de goede zeden en…

Verder lezen
Terug naar overzicht