JB 1997/260, No 01-10-1997, , 97/433

Inhoudsindicatie

Beslistermijn, Fictieve weigering, Melding beroepsmogelijkheid.

Samenvatting

Samenvatting

Wanneer het een bestuursorgaan duidelijk wordt dat op een administratief beroepschrift niet zal kunnen worden beslist binnen de wettelijk toegestane termijn, behoort dit bestuursorgaan de appellant daarover tijdig in te lichten. Verwacht mag worden dat het daarbij tevens informatie geeft over de mogelijkheid bij de rechtbank beroep in te stellen tegen het niet tijdig beslissen op het administratieve beroep, dan wel om een voorlopige voorziening te vragen. Aanbeveling.

Uitspraak

Uitspraak

Klacht

Op 12 januari 1996 en 23 februari…

Verder lezen
Terug naar overzicht