JB 1997/263, EHRM 22-10-1997, , 97/1996/716/913

Inhoudsindicatie

Terugwerkende kracht van regelgeving, Eerlijk proces, Rechtszekerheid.

Samenvatting

Samenvatting

De invoering, althans de toepassing van

regelgeving (waaronder wetten in formele zin) met terugwerkende kracht, is in strijd met art. 6 EVRM, in het bijzonder met het recht op een 'fair trial', voorzover dergelijke regelgeving beoogt de rechtsgang in een lopende procedure te beïnvloeden.

Uitspraak

Uitspraak

(...)

As to the facts

I. Circumstances of the case

A. Proceedings in the Athens District Court

6

On 23 December 1987 Mr Papageorgiou…

Verder lezen
Terug naar overzicht