JB 1997/275, Rechtbank Leeuwarden 06-10-1997, , AWB 95/1640 AAW

Inhoudsindicatie

Medewerkingsplicht derden niet-partijen, Hiaat wetgever, Fair trial.

Samenvatting

Samenvatting

De rechtbank is van oordeel dat het feit dat de Awb niet voorziet in de mogelijkheid om een werknemer, niet zijnde partij in de procedure, te verplichten om medewerking te verlenen aan een door de rechtbank bevolen deskundigenonderzoek niet in het nadeel van eiseres mag worden uitgelegd.

Uitspraak

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij brief van 5 oktober 1995 heeft verweerder eiseres mededeling gedaan van een besluit met betrekking tot de toepassing van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht