JB 1997/291, Rechtbank Maastricht 20-11-1997, , 97/2116 VEROR VV GEF

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Fictieve weigering, Bezwaartermijn.

Samenvatting

Samenvatting

De in art. 6:20 lid 2 onder a genoemde uitzondering heeft tot gevolg dat een bestuursorgaan, zolang het bezwaar tegen de -gestelde- fictieve weigering aanhangig is, niet kan worden gehouden om alsnog op de aanvraag te beslissen. De ratio van deze bepaling is dat de indiener van het bezwaarschrift kennelijk op korte termijn -en in elk geval binnen de daarvoor in de Awb gestelde termijn- toch al een beslissing op…

Verder lezen
Terug naar overzicht