JB 1998/1, EHRM 23-10-1997, , 117/1996/736/933–935 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society the Yorkshire Building Society the United Kingdom

Samenvatting

Het oogmerk van de gewraakte belastingmaatregel was om het betalen van belasting over de rente die de ‘Building Societies’ over een bepaalde periode hadden ontvangen te verzekeren. Het Hof stelt vast dat een inbreuk op het eigendomsrecht, inclusief die inperkingen die het resultaat zijn van belastingwetgeving, een juiste balans moet treffen tussen het algemeen belang en de in het geding zijnde individuele rechten. Op het terrein…

Verder lezen
Terug naar overzicht