JB 1998/157, No 11-05-1998, , 98/155

Inhoudsindicatie

Vertrouwensbeginsel, Zorgvuldigheidsbeginsel, Toegang tot de rechter

Samenvatting

Na mondelinge behandeling van de zaak voor het gerechtshof Amsterdam in de verwijzingsprocedure, maar voordat het gerechtshof uitspraak had gedaan, heeft de Belastingdienst verzoekster in een brief d.d. 4 februari 1997 voorgesteld om tot een daarin nader geformuleerd compromis te komen. In deze brief gaf de Belastingdienst aan dat het voorstel zou vervallen indien verzoekster daarmee niet akkoord zou gaan. Toen bleek dat verzoeksters directeur niet tot het sluiten van een dergelijk compromis bereid was, besloot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht