JB 1998/166, Rechtbank Maastricht 09-04-1998, , 96/1745 BELEI Z PER

Inhoudsindicatie

Besluit, Bevoegdheid

Samenvatting

De rechtbank is van mening dat het Bestuur van de Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers de beslissing niet heeft genomen in zijn kwaliteit van bestuursorgaan, zodat deze beslissing niet als een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb kan worden aangemerkt. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de bestreden beslissing niet als een besluit op bezwaar in de zin van art. 7:1 lid 2 Awb kan worden beschouwd. De rechtbank verklaart zich onbevoegd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht