JB 1998/190, Rechtbank Maastricht 12-06-1998, , 38744/HA ZA 98-462 + 38747/HA ZA 98-463 + (met annotatie van R.J.G.H. S.)

Inhoudsindicatie

Vaststelling plan van toedeling

Samenvatting

Tijdens de behandeling door de Landinrichtingscommissie alsmede door de rechter-commissaris is geen overeenstemming verkregen omtrent de door reclamanten ingediende bezwaren tegen het plan van toedeling inzake de ruilverkaveling ‘Mergelland’. De rechtbank wijst het merendeel van de bezwaren af en compenseert de kosten van de procedure in dier voege dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Uitspraak

1. Het verloop van het geding

1.1

Daar tijdens de behandelingen door de Landinrichtingscommissie en door de rechter-commissaris geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht