JB 1998/215, Rechtbank Maastricht 14-08-1998, , 98 / 868 WRO19 V, 98 / 877 WRO19 VV

Inhoudsindicatie

Beroepsrecht, -beperking, Belanghebbende

Samenvatting

Art. 6:13 Awb verplicht een belanghebbende in beginsel om, voorafgaand aan beroep bij een administratieve rechter, persoonlijk een bezwaarschrift in te (doen) dienen of, indien de bijzondere wet daartoe de mogelijkheid biedt, administratief beroep in te stellen. De sanctie op het niet voldoen aan deze verplichting is uiteindelijk een niet-ontvankelijkverklaring. Toepassing van deze sanctie blijft evenwel achterwege wanneer de belanghebbende niet redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt (…

Verder lezen
Terug naar overzicht