JB 1998/270, EHRM 10-07-1998, , 62/1997/846/1052-1053 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Civil rights, Toegang tot de rechter, Discriminatie, Rechtsmacht van de rechter

Samenvatting

Klagers’ betoog kwam er op neer dat zij voor een overheidsopdracht (sloop, verwerking van asbest) gepasseerd waren vanwege hun katholieke achtergrond (de casus speelt in Noord-Ierland). Nationale procedures voor Noord-Ierse rechters liepen op niets uit vanwege een certificaat uitgevaardigd door de Minister dat er sprake was van een veiligheidsbelang, waarbij de informatie, waarop deze beslissing berustte, niet kon worden vrijgegeven.

Voor het Hof betoogden…

Verder lezen
Terug naar overzicht