JB 1998/70, EHRM 24-02-1998, , 153/1996/772/973 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Privé-leven, Positive obligations

Samenvatting

Klager klaagde over een inbreuk op zijn privé-leven doordat Italië had verzuimd afdoende maatregelen te treffen waardoor zou zijn verzekerd dat hij als gehandicapte toegang kon hebben tot bad- en zwemfaciliteiten aan de kust, waar hij zijn vakantie doorbracht. Het Hof stelt vast dat het door klager geëiste recht van toegang tot het strand in een plaats verwijderd van zijn woonplaats interpersoonlijke relaties betreft van een dusdanig brede en onbepaalde strekking dat er geen direct verband is tussen de maatregelen die…

Verder lezen
Terug naar overzicht