JB 1998/91, EHRM 16-12-1997, , 143/1996/762/963 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Toegang tot de rechter, Gelijke behandeling, Objectieve en redelijke rechtvaardiging

Samenvatting

De weigering van de Griekse rechters om de katholieke kerk van Canea te erkennen als rechtspersoon is in strijd met art. 6 lid 1 en met art. 14 jo. art. 6 lid 1 EVRM.

Het in art. 6 lid 1 besloten liggende recht op toegang tot de rechter is geschonden omdat de rechtspersoonlijkheid van de kerk van Canea, of van andere parochiekerken of van de Griekse katholieke kerk, nog nimmer in twijfel…

Verder lezen
Terug naar overzicht