JB 1999/147, No 28-04-1999, , 99/203

Inhoudsindicatie

Hoorplicht, Feitelijke handeling

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollands Kroon droeg verzoeker bij brief op zich met onmiddellijke ingang te onthouden van het adviseren en begeleiden van belanghebbenden in aangelegenheden die het waterschap Hollands Kroon direct dan wel indirect betreffen. Deze activiteiten zouden onverenigbaar zijn met verzoekers status van voormalig secretaris van een rechtsvoorganger van het waterschap en met zijn positie van rechthebbende op wachtgeld. Verzoeker werd verder meegedeeld dat het dagelijks bestuur zijn handelen als een gedraging als bedoeld in art. 19 lid 1 sub e Wachtgeldverordening…

Verder lezen
Terug naar overzicht