JB 1999/186, EHRM 29-04-1999, , 25088/94, 28331/95, 28443/95 (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Eigendom, Vrijheid van vereniging, Vrijheid van overtuiging, Gelijkheid

Samenvatting

Ten aanzien van de gedwongen overdracht van het jachtrecht aan de ACCA is duidelijk dat dit bezien moet worden ingevolge art. 1 par. 2 Eerste Protocol. Tevens is de aangebrachte beperking op het gebruik van het land, en het gedogen van derden op hun grond, een inmenging in het eigendomsrecht. Deze inmenging heeft een legitiem doel, te weten het reguleren van de jacht en de bevordering van rationeel wildbeheer.

De overdracht van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht