JB 1999/24, No 17-12-1998, , 98/562 (met annotatie van HJS)

Inhoudsindicatie

Proceskosten bezwaarfase

Samenvatting

Uit Hoge Raad 20 februari 1998 (JB 1998/72) blijkt dat kosten in de bezwaarfase vergoed moeten worden, ook indien het niet komt tot een beroepsprocedure, ingeval sprake is van onrechtmatig handelen van een bestuursorgaan dat aan dat bestuursorgaan moet worden toegerekend. Voor zover de Staatssecretaris van oordeel is dat dit arrest enkel geldt voor aanslagen die zijn herzien vóór inwerkingtreding van art. 5a Warb, derhalve vóór 1 jan. 1994, wordt opgemerkt dat bedoeld arrest voor deze zienswijze geen aanknopingspunt…

Verder lezen
Terug naar overzicht