JB 1999/309, Rechtbank Maastricht 03-11-1999, , 99/1328 WET V, 99/1335 VV PER

Inhoudsindicatie

Kwantitatieve beperking, Rechtvaardiging, Noodzakelijkheids- en proportionaliteitsvereiste

Samenvatting

Aan eiser, van beroep valkenier, is – na intrekking van de oude valkeniersvergunning in verband met een beleidswijziging –, een nieuwe vergunning voor de uitoefening van de valkerij toegekend. Eiser heeft bezwaar gemaakt tegen de aan deze vergunning verbonden voorwaarde met betrekking tot het ringen en registreren van de vogels, als gevolg waarvan één van zijn slechtvalken, die vanuit Duitsland naar Nederland is geïmporteerd, niet onder de vergunning valt. Eiser stelt dat het niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht