JB 1999/38, Rechtbank Maastricht 07-01-1999, , 43123/HA RK 98.270 (met annotatie van R.J.N. S.)

Inhoudsindicatie

Voorkeursrecht gemeente

Samenvatting

Ontwikkelingsovereenkomsten tussen projectontwikkelaar en verschillende particulieren strekkende tot zogenaamde ‘economische eigendomsoverdracht’ van gronden waarop een gemeentelijk voorkeursrecht is gevestigd. Verzoek van de betrokken gemeenten tot nietigverklaring van deze overeenkomsten. Toepassing van art. 26 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Verweerders hebben aangevoerd – kort samengevat – dat de tussen Stienstra en de eigenaren gesloten overeenkomsten niet de kennelijke strekking hebben afbreuk te doen aan het belang van de gemeenten bij hun in de Wvg geregelde voorkeurspositie. De rechtbank overweegt dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht