Naar de inhoud

JB 1999/50, RvS 22-01-1999, , H01.98.0509 (met annotatie van R.J.N.S.)

Inhoudsindicatie

Belangenafweging, Beleidsvrijheid

Samenvatting

Vestiging voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) door de raad van Rijnsburg. De gemeenteraad stelt zich – kort weergegeven – op het standpunt dat er geen nadere afweging tussen het met het vestigen van het voorkeursrecht gediende algemene belang en het individuele belang van de betrokken grondeigenaar behoeft plaats te vinden indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Vernietiging beslissing op bezwaar door de rechtbank onder gelijktijdige toepassing van art. 8:72 lid 3 Awb. Hoger beroep. …

Instantie Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak
Datum uitspraak22-01-1999
PublicatieJB 1999/50 (Sdu Jurisprudentie Bestuursrecht), aflevering 3, 1999
Annotator
  • R.J.N.S.
ZaaknummerH01.98.0509
RechtsgebiedBestuursrecht
Rechters
  • Mr. Eekhof-de Vries
  • Mr. Boll
  • Mr. Wijnholt
Partijen J.A. den Haan te Rijnsburg,
appellant,
tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage
van 16 februari 1998 in het geding tussen
appellant,
en
de raad van de gemeente Rijnsburg.
Regelgeving
  • Awb - 3:4 lid 1 8:72 lid 3
  • Wet voorkeursrecht gemeenten - 8 lid 1