JB 2000/173, Rechtbank Leeuwarden 21-04-2000, , 98/621 VEROR (met annotatie van Carlos Bollen)

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Ontbreken grondslag vergoeding renteschade

Samenvatting

Terugvordering van subsidies voor renovatiewerkzaamheden aan woningen, waarbij naast terugvordering van het te veel betaalde ook vergoeding van de door de gemeente geleden renteschade wordt gevorderd.

Nadat het gedeelte van een eerdere beslissing op bezwaar dat ziet op de terugvordering door de rechtbank was vernietigd omdat het niet deugdelijk was gemotiveerd, heeft de gemeente een nieuw terugvorderingsbesluit genomen. Hierin heeft zij het volledige bedrag aan ten onrechte betaalde subsidies teruggevorderd. De gemeente heeft, aldus de rechtbank, …

Verder lezen
Terug naar overzicht