JB 2000/239, Rechtbank Leeuwarden 12-05-2000, , 2000/261 BESLU

Inhoudsindicatie

Geheimhouding stukken commissievergadering

Samenvatting

Ingevolge art. 1:3 lid 1 Awb wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Hieruit volgt dat een beslissing gericht moet zijn op extern rechtsgevolg. Daarmee is bedoeld dat de beslissing gericht moet zijn op rechtsgevolgen die ontstaan in de verhouding van het bestuursorgaan tot een of meer anderen. De president is van oordeel dat deze besluiten van interne orde zijn die niet op extern rechtsgevolg zijn gericht. De wijze waarop toepassing wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht