JB 2000/256, CRvB 05-07-2000, , 98/5190 WW (met annotatie van C.L.G.F.H. A.)

Inhoudsindicatie

Verplichting tijdige opgave vakantie, Sanctie 30% gedurende 9 maanden, Evenredigheid

Samenvatting

Te late melding voorgenomen vakantie. Sanctie bestaande uit de gedeeltelijke weigering van de uitkering (30%) over de periode 29 mei 1995, vier weken voor aanvang van die vakantie, tot 26 februari 1996, de dag waarop de werkloosheid in verband met werkhervatting eindigde, op de grond dat appellant niet uiterlijk vier weken voor aanvang van de vakantie daarvan mededeling heeft gedaan.

De sanctie vangt aan op 29 mei 1995…

Verder lezen
Terug naar overzicht