JB 2000/86, No 03-02-2000, , 2000/039 (met annotatie van ARN)

Inhoudsindicatie

Beslistermijn, Bezwaarschriftprocedure

Samenvatting

Door het bericht van verdaging van de beslissing op het bezwaarschrift ruim na het verstrijken van de in art. 7:10 lid 1 bedoelde beslistermijn te verzenden en er daarbij van uit te gaan dat verzoeker met het uitstel zou instemmen, is geen recht gedaan aan art. 7:10 lid 4 Awb. Weliswaar biedt het vierde lid de mogelijkheid van een verder uitstel van de beslistermijn, maar voorwaarde daarvoor is wel dat dit tijdig gebeurt en dat de bezwaarde daarmee instemt. …

Verder lezen
Terug naar overzicht